skip to Main Content
  • Loodgieters
  • Installatie techniek
  • Kachel & haarden specialist
  • Houtgestookte cv installaties

Ventilatielucht warmtepompen

Ventilatielucht warmtepomp/boilers

Warmte terugwinnen uit ventilatielucht

NIBE heeft een uitgebreide range aan ventilatielucht/water warmtepompen, die warmte uit ventilatielucht terugwinnen en middels een warmtepomp omzetten in nuttige energie voor cv-verwarming, warm tapwater en eventueel ook in verwarmde toevoerlucht voor systemen met gebalanceerde ventilatie.

De verschillende typen warmtepompen voorzien in alles-in-1 units voor all-electric oplossingen, warmtepomp boilers of versies die samen met een cv-ketel gecombineerd kunnen worden tot een hybride systeem. Voor zowel bestaande bouw, bijvoorbeeld bij vervanging van een mechanische ventilatie-unit als in nieuwbouw, bijvoorbeeld in “nul op de meter-concepten”  biedt NIBE een passende oplossing voor een duurzame installatie.

ISDE-subsidie

De Nederlandse overheid heeft via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een subsidieprogramma voor o.a. warmtepompen opgezet. Voor ventilatielucht/water warmtepompen geldt een subsidie van € 1.000,- tot € 2.300,- per warmtepomp. Raadpleeg de apparatenlijst van NIBE, waarin een overzicht staat van NIBE warmtepompen, die in aanmerking komen voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie.

ventilatielucht warmtepompen

Zo werkt een ventilatielucht/water warmtepomp

Een ventilatielucht/water warmtepomp benut laagwaardige warmte
Goede ventilatie is een basisvoorwaarde voor een gezond binnenklimaat – en daarmee ook voor uw gezondheid. Door de warmte in de ventilatielucht met een ventilatielucht/water warmtepomp terug te winnen en te benutten voor het produceren van warmtapwater, bespaart u bovendien energie voor de bereiding van warmtapwater. Zo draagt uw ventilatiesysteem bij aan een beter milieu! Een ventilatielucht/water warmtepomp kan eenvoudig – zonder ingrijpende bouwkundige maatregelen – worden geïnstalleerd en is daardoor uitstekend toepasbaar in zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Werking luchtbehandelingsdeel en koelcircuit

Doordat de ventilator in de ventilatielucht/water warmtepomp warme binnenlucht afzuigt, wordt via de ventilatieopeningen verse buitenlucht toegevoerd aan de woning. In de warmtepomp wordt een milieuvriendelijk koudemiddel rondgepompt in een gesloten circuit. Het expansieventiel laat steeds een hoeveelheid van dit koudemiddel door naar de verdamper. In de verdamper neemt het koudemiddel de zogenaamde laagwaardige warmte op uit de ventilatielucht die over de verdamper wordt gevoerd, waarna de lucht naar buiten wordt afgevoerd. In de verdamper daalt de druk sterk, waardoor het koudemiddel gaat koken en een gasvormige toestand bereikt.

De compressor van de warmtepomp zuigt dit gas vervolgens aan en transporteert het naar de condensor. Tijdens dit proces nemen de druk en de temperatuur sterk toe. In de condensor koelt het gas af door het koude tapwater. Hierdoor condenseert het gas en wordt het weer vloeibaar. Alle opgenomen warmte uit de ventilatielucht en van de compressor komt daarbij vrij en wordt via de condensor overgedragen op het circulerende tapwater, dat hierdoor wordt opgewarmd. Tot slot stroomt het vloeibare koudemiddel onder hoge druk terug naar het expansieventiel, waarna het proces opnieuw begint.

Informatie opvragen

Contact OpnemenWaar kunnen we je bij helpen?

Vul het formulier in voor een offerte of meer informatie


Ik ga akkoord met de privacy verklaring.
Back To Top